Hostia – niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi. Zgodnie z dogmatami wiary katolickiej od momentu konsekracji hostia staje się prawdziwym ciałem Chrystusa.