www.oblatum.pl   |    telefon: 502 740 215   |    email: oblatum@gmail.com

Jesteś tutaj: Blog Hostie i komunikanty - oferta hurtowa od naszej manufaktury

Hostie i komunikanty - oferta hurtowa od naszej manufaktury

Hostie, znane również jako opłatki eucharystyczne lub komunikanty, odgrywają kluczową rolę w liturgii mszalnej. To, co wydaje się prostym kawałkiem chleba, jest dla nas wiernych, sakramentalnym znakiem jedności z Chrystusem. Komunikanty przypominają o ofierze złożonej przez Zbawiciela i jego nieskończonej miłości do nas, grzeszników. Stanowią obietnicę wiecznego życia i są źródłem pokrzepienia.

Historia komunikantów mszalnych, hostii i tradycyjnych opłatków wigilijnych. 

Opowieści o sakramentalnym opłatku sięgają korzeniami wczesnych wieków chrześcijaństwa. Wtedy to wierzący gromadzili się potajemnie, by móc poczuć się wspólnotą i nabrać sił na kolejne dni prześladowań. Spotkania celebrowali łamaniem się chlebem (stąd też wywodzi się tradycja opłatków bożonarodzeniowych). Było to bezpośrednim odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus połamał chleb i podając go apostołom, powiedział: „To jest Ciało moje, które za Was będzie wydane". 

To wydarzenie stało się fundamentem eucharystycznego sakramentu. Komunikanty upamiętniają poświęcenie Zbawiciela. Symbolizują Jego ciało, oddane za nasze zbawienie. Podkreślają ofiarę Chrystusa. Jego niezachwianą wiarę i miłość do ludzkości. Dlatego ich wymiar symboliczny i duchowy jest tak ważny. 

Hostie i komunikanty. Duchowe serca liturgii katolickiej.

Tradycyjne hostie produkowane są w różnych rozmiarach i typach, dostosowanych do potrzeb liturgicznych (od małych komunikantów, po duże hostie mszalne). Wytwarzane muszą być zgodnie z prawem kanonicznym.

Różnice pomiędzy hostiami mszalnymi a komunikantami, kryją się w ich zastosowaniu i wielkości. Większe hostie (opłatki eucharystyczne), są używane przez kapłana podczas konsekracji. Mniejsze komunikanty są przeznaczone dla nas (wiernych) przyjmujących Komunię Świętą.

Komunikanty, które dla Państwa wypiekamy od niemal stu lat, mają średnicę 35 mm. Po obu stronach wytłoczyliśmy prosty znak krzyża. Służą do przyjmowania podczas Komunii Świętej, która jest znakiem głębokiej solidarności i miłości do bliźniego.  Odzwierciedlają prawdziwego ducha chrześcijaństwa. Każdy z Państwa, kto uczestniczy w Eucharystii, jest zaproszony do bycia częścią tej wspaniałej wspólnoty. 

Komunikanty mszalne z Oblatum, czyli jak powstają najważniejsze chleby na świecie.

Cały proces produkcji opłatków mszalnych wymaga dokładności, ale i głębokiego zrozumienia ich duchowego znaczenia. Od wyboru surowców, przez pieczenie, aż po pakowanie i dystrybucję, każdy etap ściśle monitorujemy, aby zapewnić najwyższą jakość.

Tradycyjne hostie, choć wydają się proste, kryją w sobie bogatą symbolikę i są przedmiotem rygorystycznych norm liturgicznych. Na nasze komunikanty oraz opłatki wigilijne posiadamy odpowiednie certyfikaty autentyczności i zgodności, wydane przez biskupa. 

Hostia odzwierciedla sakralny charakter Eucharystii. Fundamentalnym elementem jest wybór „składników”, czyli mąki pszennej i wody. Te „surowość” i prostota opłatków mają swoje uzasadnienie. Mąka musi być klasy premium, czyli wolna od jakichkolwiek dodatków. Tylko taka podkreśla czystość będącą odzwierciedleniem Chrystusa. Woda również musi być krystaliczna, jako znak oczyszczenia i życia. 

Rzemieślnicze technologie i standardy jakościowe stosowane w Oblatum nie zmieniły się od lat. W naszej manufakturze ciasto mieszamy ręcznie i wypiekamy w grawerowanej matrycy. Proces ten jest kontrolowany, aby zapewnić ich jednolitą kruchość i białość. Następnie komunikanty starannie pakujemy, w warunkach zapewniających zachowanie świętości hostii, ale i zapobiegających ich uszkodzeniu. Szykujemy je w pakietach po 1000 sztuk. 

Gdzie kupić hostie i komunikanty, czyli oferta hurtowa producenta opłatków.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo komunikanty hurtowo. Dbamy, by były wyrazem głębokiej tradycji, a także w pełni spełniały Państwa oczekiwania. Zapewniamy, że do kościołów i wspólnot religijnych hostie dotrą w nienaruszonym stanie. Zapraszamy do współpracy i dziękujemy, że nas Państwo wybraliście.  

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl